Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

Vad är Autodesk Construction Cloud?

Autodesk har redan från början varit en nyskapande drivkraft inom byggbranschen. Först genom att hjälpa arkitekter och ingenjörer genom övergången från analog pappersbaserad design till CAD. Senare genom att föra branschen från 2D-design till datastinna 3D-modeller. Och nu går vi in i den tredje fasen: den uppkopplade byggarbetsplatsen.

Det ligger i byggprojektens natur att viktiga data lätt hamnar i silon och därmed förhindrar samarbete, orsakar förseningar, risker och höga kostnader för arbete som måste göras om. Med dessa utmaningar har ännu ingen klarat av att skapa en enhetlig process från design till omsättning och drift.

Branschen är i behov av bättre lösningar. Vi behöver metoder för att ansluta data hela vägen från de första designstadierna och genom projektering och konstruktion, och långt in i driftstadiet. Byggare behöver också bättre information för att kunna hitta rätt partner för att bygga relationer som resulterar i högkvalitativa arbeten och minsta möjliga problem längs vägen.

Och vi på Autodesk behöver leverera verktyg och lösningar som minskar risker och hjälper till att leverera projekt snabbare för att bidra till en mer hållbar, säker och effektiv bransch.

Med Assemble, BIM 360, BuildingConnected och PlanGrid har vi skapat marknadens mest kraftfulla programvaruportfölj för projekt- och byggledning. Vi kan nu erbjuda stöd för arbetsflöden som spänner över alla byggnationsfaser, från design till projektering och drift, på ett sätt som inget annat företag kan. Men det handlar inte bara om bredden på våra arbetsflöden. Det handlar även om djupet. Varje produkt i vår portfölj är bäst i sin klass och erbjuder mer än bara det nödvändigaste. Djupet i våra produkter har vi uppnått genom att fokusera på våra kunder. Vi utvecklar ett nära samarbete med team på våra kunders kontor och arbetsplatser för att lära oss hur vi kan använda tekniken för att bygga bättre. Förutom våra satsningar på bredd och djup har vi även fokuserat på anslutningsbarhet. Under det år som gått har vi gjort utomordentliga framsteg i anslutningsbarheten för våra produkter och dina data. Byggdata kan nu sömlöst flöda genom livscykeln och finns tillgängliga till team på rätt plats och i rätt tid. Du kan börja ditt arbete i dina dokumentationsverktyg och samarbeta med ditt team under designfasen, överföra planer och modeller till förkonstruktion för koordinering, projektstart och upphandling. Och när du är redo, direkt överföra data till projektledningen och teamen på fältet.

Med bredden på vår portfölj, djupet i våra funktioner och anslutningsbarheten har vi skapat välfungerande arbetsflöden som klarar av att konkurrera i en ny tidsålder som kräver uppkopplade byggarbetsplatser. Nu är det tid för Autodesk Construction Cloud.

Autodesk Construction Cloud är byggt på tre grundpelare: avancerad teknik, Builders Network och förutsägande analyser.

Vår avancerade teknik tillhandahåller byggföretag kraftfulla och lättanvända verktyg för alla byggarbetsflöden. Kombinationen mellan kraftfullhet och enkelhet är avgörande. För att lösningarna ska få genomslag på fältet och på kontoret måste de vara intuitiva. De måste faktiskt göra jobbet enklare. Och när båda dessa faktorer finns på plats vill teamen använda dem på varje jobb.

Builders Network är ett nätverk av entreprenörer som drivs av BuildingConnected och som du kan ansluta till i realtid. Nätverket kopplar samman fastighetsägare och byggföretag med rätt partner för att uppnå bästa resultat. Nu kan du lägga undan ditt visitkortsregister och börja utnyttja de resurser som finns i din region, öka din förmåga att hantera anbud och snabbt skapa det perfekta teamet.

Till grund för de förutsägande analyserna ligger Construction IQ som återanvänder arkiverade projektdata och gör en automatiskt sökning efter mönster och lyfter fram relevanta data för personal som kan använda dem i realtid. Detta ger kraftfulla insikter som hjälper dig att fatta bättre beslut för såväl pågående som framtida projekt. Beslut som minskar riskerna. Beslut som hjälper dig att leverera projekt på ett säkert och effektivt sätt.

Vårt uppdrag på Autodesk Construction Solutions är att hjälpa team att uppfylla behoven i en snabbt expanderande bygg- och infrastukturvärld och samtidigt göra byggandet mer förutsebart, säkert och hållbart. Autodesk Construction Cloud är det första steget i förverkligandet av detta uppdrag. Medan vi fortsätter att utveckla våra produkter ser vi fram emot ett nära partnerskap med dig i syfte att öka produktiviteten, minska riskerna och leda branschen framåt.