Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

Projektera

Säkerställ projektets framgång redan innan första spadtaget

Ge ditt förkonstruktionsteam möjlighet att utvärdera konstruktionsidéer, utveckla projektplaner och identifiera de bästa byggpartnerna och -leverantörerna för specifika projektkrav, samt tillhandahåll den senaste uppdaterade informationen till dina team på fältet.

BIM-samordning

Underlätta samordningen av BIM-modeller mellan teamen på kontoret och fältet. Granska snabbare och identifiera och lös problem direkt, före projektstarten.

Eliminera onödiga omarbeten eftersom VDC-ansvariga och hantverkare utgår från samma uppdaterade modeller. Hantverkare kan omedelbart lösa problem och rapportera ändringar för att spara tid och kostnader.

UTFORSKA BIM 360

Kvantifiering

Visualisera kvantiteter i 3D på ett enkelt sätt för att få en uppfattning av omfång, ändringar i kvantitet och konstruktionsidéer och kunna lägga mer tid på viktigare arbetsuppgifter istället för att manuellt räkna objekt.

 

Ge BIM-/VDC-ansvariga och värderingsmän möjlighet att reducera risker i projekt och förbättra samarbetet mellan team när de villkorar, frågar och ansluter till BIM-data för viktiga konstruktionsarbetsflöden för att spara tid när de kvantifierar modeller.

UTFORSKA ASSEMBLE

Beräkningar

Ge utvärderingsteamen projektstarter i 3D genom att snabbt visualisera korrekta kvantiteter som ger en uppfattning om omfång, komplexitet och konstruktionsidéer, samt identifiera ändringar som påverkar kostnader och scheman.

UTFORSKA BIM 360

Anbudshantering

Utnyttja det största byggnätverket i Nordamerika för att bjuda in lämpliga leverantörer, hantera förslag och godkänna de bästa anbuden. Skicka anpassade anbudsförfrågningar, jämför anbud sida vid sida och spara kostnader och prognoser medan du kommunicerar med viktiga intressenter, allt från en och samma plats.

 

Underleverantörer kan spåra anbudsförfrågningar, hålla reda på deadlines och följa upp antagna anbud.

UTFORSKA BUILDINGCONNECTED

Granskningar

Granska underleverantörer med automatiserade riskanalysverktyg och identifiera säkerhetsrisker såväl som ekonomiska risker snabbare. Analysera risker med underleverantörer årligen eller per projekt.

 

Med avancerade riskprofiler får du tillgång till ekonomiska analyser, beräkningar av nyckelmått, kapacitetsrekommendationer och historik över säkerhetsprestanda. Ta emot automatiska rekommendationer som anpassats för att motverka risker kopplade till underleverantörer och projekt.

UTFORSKA BUILDINGCONNECTED

Leverera projekt snabbare med ett utbud av branschledande molnlösningar som saknar motstycke i prestanda och enkelhet.

Anslut alla data och arbetsflöden från design till byggnation och fatta beslut mer effektivt över hela projektets livscykel

Öka samarbetet och genomskinligheten inom team

Koppla samman specifikationer och problem mellan Assemble och BIM 360 för att identifiera, spåra och lösa problem snabbare och med ökad synlighet.

Motverka risker redan i anbudsprocessen

Synkronisera TradeTapp-granskningsdata till BC Pro för att välja de bästa underleverantörerna för dina projekt.

Påbörja byggnationen så snart anbudsprocessen har slutförts

Skicka anbudsdokument direkt från BuildingConnected till PlanGrid för att starta upp ett fältteam utan att ladda ned/upp filer.

&nbps;