Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

HANTERA DRIFT

Tillhandahålla den information fastighetsägare behöver för en smidig driftsättning från första dagen.

Anslut BIM-elementdata som skapats och samlats in under design och konstruktion till byggnadens drift för att säkerställa en smidigare och lönsammare drift genom fastighetens hela livscykel.

Fastighetsunderhåll

Förbereda en byggnad inför ibruktagande kan vara en utmaning, speciellt när det gäller överföring av elementdata. Med elementdata som samlats in på en enda plattform under hela projektet tar överföringen några minuter.

Och fastighetsägarna får åtkomst till kontrollpaneler över byggnaden och portföljer som skapar genomskinlighet i byggnadens drift, och kan samtidigt minska tiden för loggning och stängning av servicebegäranden.

UTFORSKA BIM 360

Livscykel för element

Sammanställningen av elementinformationen som fastighetsägarna behöver för att ta byggnaden i bruk får inte påbörjas när byggprojektet avslutas. Ju senare sammanställningen görs desto dyrare blir den.

På en ansluten plattform kan definitioner på krav och efterlevnad börja redan under designfasen för att kompletteras under projektets gång. Detta ger en fullständig relationshandling för byggnaden som stöd för driften från första dagen.

UTFORSKA PLANGRID

Leverera projekt snabbare med ett utbud av branschledande molnlösningar som saknar motstycke i prestanda och enkelhet.

Anslut alla data och arbetsflöden för att kunna fatta beslut mer effektivt över hela projektets livscykel.

Hantera arbetsbeställningar i byggnadens relationshandlingar

Fastighetsägare som använder BIM 360 Ops kan enkelt hantera arbetsbeställningar som skapas i PlanGrid för att få ett effektivare underhåll av byggnaden

Utökad användning av BIM under drift

Rivstarta underhållet av element med elementdata från Revit och BIM 360, däribland modeller, checklistor för underhåll, schemaläggning och historik

&nbps;