Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

Bygg

Anslut fältet med kontoret med digitaliserade och integrerade arbetsflöden för projekthantering.

Genom att uppmuntra samarbete i ett tidigt skede i projektet och länka information mellan kontoret och fältet får dina team en större transparens avseende ändringar och kan minska informationsglapp som orsakar RFI:er, ändringsbegäranden och omarbeten.

Projekthantering

Avtalshantering, kommunikationsrutiner och standarder varierar mellan projekt och kompliceras ytterligare när det finns många olika processer och programvaror att hantera.

Förenkla arbetet med en enda plattform som effektiviserar hanteringen av RFI:er och inskickat material för att bättre uppfylla avtal.

UTFORSKA BIM 360

Samarbete på fältet

Byggnadsarbete som baseras på felaktiga ritningar, modeller och dokument resulterar utan tvivel i omarbeten, RFI:er och förseningar.

Samla alla i projektet runt den senaste uppsättningen och ge dem åtkomst till all projektinformation, oavsett om de befinner sig på kontoret, byggarbetsplatsen eller någon annanstans ute på fältet. Skapa en enda källa för dokument, stanslistor, bilder och uppgifter.

UTFORSKA PLANGRID

Kostnadskontroller

Hanteringen av konstruktionskostnader genom ett projekts hela livscykel – däribland spårning av ändringsbegäranden, hantering av leverantörsavtal och insynen i den övergripande budgetpåverkan — kan vara omständlig.

Behåll transparensen och förbättra rutinerna för kostnadskontroll genom att centralisera kostnadsinformationen på en enda plattform.

UTFORSKA BIM 360

Kvalitet och säkerhet

De kostnader avseende kvalitets- och säkerhetsproblem som du missar i ett konstruktionsprojekt är de du betalar mest för. Och det hjälper inte att endast spåra incidenter och fel.

Ge hela teamet möjlighet att förebygga incidenter genom att samla in både positiva och negativa observationer och använda dataanalyser för att förhindra att problem uppstår.

UTFORSKA BIM 360

Driftsättning

Projektavslut kan vara tidskrävande om du inte har standardiserade rutiner som ser till att all utrustning och alla installationer är på plats, testade och fullt driftsatta.

Se till att fastighetsägare kan förlita sig på och börja använda byggnaden så snart överlämningen har genomförts och tillhandahålla fullständiga relationshandlingar för säker och smidig drift.

UTFORSKA BIM 360

Leverera projekt snabbare med ett utbud av branschledande molnlösningar som saknar motstycke i prestanda och enkelhet.

Anslut alla data och arbetsflöden för att kunna fatta beslut mer effektivt över hela projektets livscykel.

Se till att alla är med på noterna

Publicera designinformation direkt till projektledningen och fältet – online eller offline – för att se till att alla i teamet har den information de behöver.

Leverera BIM-data direkt till användare ute på fältet

Ge fältanvändare åtkomst till BIM-data via mobila enheter så att de kan fatta bättre beslut på plats

Påbörja byggnationen så snart anbudsprocessen har slutförts

Överför anbudsdokument direkt från Building Connected till PlanGrid så att teamet på fältet kan komma igång snabbare.

Synkronisera data automatiskt mellan BIM 360 och PlanGrid

Anslut kontoret med fältet för att låta teamen använda de programvaror de föredrar och hålla alla uppdaterade.

&nbps;