Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

PlanGrid

PlanGrid är i första hand en mobil samarbetsapp för fältteam som ger leverantörer, fastighetsägare och arkitekter en oöverträffad åtkomst till information i realtid, underlättar effektivt samarbete och tillhandahåller insikter som kan ligga till grund för beslut och förbättra förutsebarheten på byggplatsen.

97 %

kunder säger att PlanGrid reducerar omarbeten

93 %

kunder säger att PlanGrid minskar riskerna

Upptäck hur PlanGrid kan förbättra ditt nästa projekt.

Dela den aktuella informationen med alla

Få projektinformation oavsett var du befinner dig. PlanGrid är den enda informationskällan du behöver – från ritningar och specifikationer till stanslistor, dokument och foton.

Få åtkomst till modellegenskaper oavsett var du befinner dig

Överför alla typer av modelldata smidigt från Revit till PlanGrid. Se alla dataegenskaper i 2D och visualisera hur komplexa arbeten sätts samman i 3D – ute på fältet.

Publicera ritningar på några få minuter

Ladda upp och distribuera ritningar och dokument som automatiskt hyperlänkas, versionsordnade och enkelt sökbara med helarkssökning – omedelbart.

Totalöverlämning utan dataförlust

Med exakta data som samlas in under hela bygglivscykeln blir det enkelt att överlämna digitala relationshandlingar för anläggningshantering och drift.

PlanGrid hjälper företag att bygga effektivare och uppnå en ökad avkastning.

8

timmar sparade per person och vecka

Barlett Cocke

900+

anställda som använder PlanGrid

Structure Tone

500 000 USD

besparing på omarbetningskostnader

Granite Construction

3X

snabbare delning av relevant information med team på fältet

Devcon

Quotation mark

"Vi lägger ner arbete till ett värde av nästan 800 000 USD, varje dag. För oss är det avgörande att kunna dra fördel av allt det arbetet. PlanGrid är en stor tidsbesparare vars värde ute på fältet inte kan mätas."

- David Hajjar, Senior Project Manager, Brasfield & Gorrie

Vill du se hur du kan använda PlanGrid i ditt nästa projekt?