Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm
SVG Image

ASSEMBLE

Med Assemble kan konstruktörer villkora, fråga och koppla samman BIM-data med viktiga arbetsflöden, däribland granskningar av konstruktioner, projektstarter, beräkningar, ändringshantering och värdeanalyser i syfte att reducera risker och förbättra effektiviteten under projektering och utförande av projekt.

30 %

kortare tid för projektstart

50 %

av de högst rankade ENR 100-företagen använder Assemble

Låt Assemble förbättra kvantifieringen i ditt nästa projekt

Omedelbar tillgång till BIM

Ge hela projektteamet åtkomst till modell och ritningar så att de snabbt kan gruppera, sortera och filtrera kvantiteter och tillhörande metadata.

Omedelbar åtkomst till kvantiteter

Omedelbar åtkomst till fullständig projektinventering för att enklare ordna projektdata efter användardefinierade parametrar som t.ex. offertpaket, platser, faser, WBS eller arbetsaktivitetskoder.

Projektuppdateringar i realtid

Förbättra arbetsflöden för pågående arbeten (WIP), framförhållning, statusspårning och inventariehantering i modellvyer specifika för bransch eller omfång.

Förbättrad åtkomst och ansvarighet

Få åtkomst till specifikationer och andra projektdokument från BIM 360 direkt i Assemble-modellen så att du kan identifiera, spåra och lösa problem i projektet snabbare och med större transparens.

Assemble ger omedelbar åtkomst till BIM-data för bygg- och förkonstruktionsarbetsflöden.

35 %

Snabbare avvikelserapporter

Joeris General Contractors

50 %

Kortare beräkningstid

Penta

50 %

Förbättring av rapportering av projektstatus

AIA

40 %

Kortare tid till projektstart

IMC Construction

Quotation mark

"Med Assemble får vi omedelbar insikt i konstruktionsändringar så att vi kan svara snabbare i ändringsprocessen. Tidigare när vi inte hade Assemble tog det oss dagar och ibland veckor att identifiera omfångsskillnader och kvantifiera kostnadspåverkan, nu tar det bara några minuter."

- Kevin Bromenshenk, BIM-chef, Flintco

Vill du se hur du kan använda Assemble i ditt nästa projekt?