Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

Autodesk Construction Cloud är en förstklassig programvara som utvecklats för enkelhet och kraftfullhet – för att sammanföra team på kontor och ute på fältet genom hela konstruktionen och under drift

KONSTRUKTION
SVG Image
PROJEKTERA
SVG Image
BUILD
SVG Image
OPERATE
SVG Image
&nbps;

Leverera projekt snabbare med ett utbud av branschledande molnlösningar som saknar motstycke i prestanda och enkelhet.

Anslut kontoret, byggplatsen och fältteamen till byggprojektets hela livscykel

Ingen aspekt av ett byggprojekt sker i isolering. För att undvika felaktiga kommunikationer och att data hamnar i silon måste projektteamen samarbeta med gemensam åtkomst till viktig projektdokumentation och -data.

Autodesk Construction Cloud-programportföljen har tagits fram med en djupgående kunskap om varje avgörande arbetsflödes unika behov. Den första prioriteten är att tillhandahålla en programvara som sparar tid, ökar tydligheten och är lätt att använda.

Detta har resulterat i en uppsättning noggrant utvecklade verktyg som elegant löser viktiga utmaningar och kan omvandla verksamheten när de kombineras.

Konstruktion

Arkitekter, ingenjörer och projektteam kan samarbeta på samordnade, delade designer – oavsett var de befinner sig, deras roll i projektet och projektfas. Förenkla designutvecklingen och minska informationsförlusten vid överlämning för ett förbättrat designsamarbete. Och skapa en sann anslutning mellan design och konstruktion för ett ökat samarbete och transparentare partnerskap mellan konstruktörer och byggare. Autodesk Construction Cloud hjälper till att ta design från visioner och dokumentuppsättningar till att beskriva byggnadens behov genom hela dess livscykel.

Projektering

Att vinna anbud kräver mer än att bara skriva under kontraktet. Felaktiga anbudspaket, ineffektiva ansökningsprocesser och ett underleverantörsurval baserat på bekantskapskretsen, magkänslan och tidigare erfarenheter kan resultera i lägre marginaler och potentiellt katastrofala resultat. Mätbara och transparenta relationer mellan alla parter ger lyckade resultat.

Autodesk Construction Cloud tillhandahåller en samarbetsplattform som är ansluten till såväl branschens största nätverk av byggföretag som hantering av leverantörer för att minska riskerna i byggprojekt.

Bygg

Byggprojekt genomförs ofta på ett fragmenterat sätt, utan koppling mellan projektfaser, vilket skapar osäkerhet genom hela projektet och en oförmåga att kontrollera resultaten. Genom att länka problem, RFI:er och framsteg mellan kontoret och fältteamen, och genom att analysera data med maskininlärning kan kostnader, scheman, kvalitet och säkerheten påverkas för varje jobb.

Autodesk Construction Cloud hjälper till att överkomma dessa hinder genom att ta bort silon, ge stöd för kompatibilitet mellan arbetsfaser och förvandla projektdata till kunskaper som kan ligga till grund för beslut.

Hantera drift

Koppla samman BIM-data som skapats under design och konstruktion med byggnadens drift för modellvisning och få åtkomst till checklistor för underhåll, schemaläggning och historik. Med alla projektteam på samma dataplattform får fastighetsägare insyn i projektstatus, ändringar och problem.

I Autodesk Construction Cloud innebär förbättrad synlighet fler förutsägbara projektresultat och fler lönsamma projekt.

Utforska produkterna i Autodesk Construction Cloud

SVG Image
Assemble

Villkora, fråga och koppla samman BIM-data med viktiga arbetsflöden, däribland konstruktionsgranskningar, projektstarter, beräkningar och schemahantering.

Läs mer
SVG Image
BIM 360

Sammankoppla projektteam med data för att minska riskerna, förbättra kvaliteten och leverera projekt i tid och inom budget.

Läs mer
SVG Image
BuildingConnected

Skicka anbudsförfrågningar, granska leverantörer och följ upp möjligheter i syfte att hitta rätt byggföretag för varje jobb.

Läs mer
SVG Image
PlanGrid

Enkel och kraftfull byggprogramvara som ger ditt team möjlighet att samarbeta effektivt och få åtkomst till postuppsättningar från valfri enhet.

Läs mer
&nbps;
Quotation mark

"Autodesk Construction Solutions hjälper oss att identifiera risker och ger oss en ökad fokusering. Vi har tagit emot mindre reaktioner och sett en betoning på KPI:er som kan driva fram en kontinuerlig förbättring. Med bara en enkel visualisering av utmaningen eller problemet får vi hjälp att fokusera."

- Michael Murphy, Digital Construction Operations Manager, BAM Irland

Välkommen till den uppkopplade byggarbetsplatsen

Vi är glada över att välkomna dig till nästa generation av uppkopplade byggarbetsplatser – är du redo?

Läs bloggen

KPI:er för byggbranschen

Är du i takt med branschen när det gäller användning av data för projektering och projektgenomförande? Se de sju nyckelaktiviteterna för mätning.

Ladda ned e-boken

Se hur Joeris använder data inom byggprojekteringen

Rätt projektering är avgörande för ett lyckat projekt. Läs om hur Joeris använder data för projektering och för att uppnå önskade resultat.

Läs fallstudien
&nbps;