Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

Hva er Autodesk Construction Cloud?

Siden starten har Autodesk drevet frem innovasjon i byggebransjen. Først ved å lede arkitektur- og ingeniørfagene fra papirkonstruksjon til CAD. Deretter ved å utvikle bransjen fra 2D konstruksjon til datarike 3D-modeller. Og nå går vi over i tredje fase: tilkoblet byggevirksomhet.

Status quo for byggebransjen fører til at viktige data plasseres i atskilte båser, noe som hindrer samarbeid og fører til forsinkelser, risiko og kostbart dobbeltarbeid. På bakgrunn av disse utfordringene har ingen egentlig levert på løftet om helhetlig bygging fra konstruksjon til levering og drift.

Bransjen trenger bedre løsninger. Metoder for sømløs kobling av data helt fra de tidlige fasene med konstruksjon til planlegging og bygging og langt inn i driftsfasen. Byggeledere trenger også bedre informasjon for å koble seg til de rette partnerne, knytte forbindelser som vil utføre arbeid av høy kvalitet med minst mulig drama.

Og her i Autodesk trenger vi å levere verktøy for å oppnå dette: løsninger som reduserer risiko, som bidrar til å levere prosjekter raskere, og som bidrar til en mer bærekraftig, sikker og produktiv bransje.

Med Assemble, BIM 360, BuildingConnected og PlanGrid har vi samlet den mest solide porteføljen av byggeledelsesprogramvarer i bransjen. Vi støtter nå arbeidsprosesser som spenner over alle faser av byggeprosessen, fra konstruksjon til planlegging, til bygging, til drift på en måte som ingen andre selskaper kan. Men det handler ikke bare om bredden av våre arbeidsprosesser. Det handler også om dybde. Hvert produkt er høyest rangert i sin kategori og gjør mer enn bare å krysse av bokser. Denne dybden er et resultat av vårt hvileløse fokus på kunden. Vi arbeider tett sammen med team på kontoret og på byggeplassen for å identifisere og forbedre hvordan teknologi kan gi en bedre måte å bygge på. Og i tillegg til bredde og dybde har vi fokusert på tilkoblingsmuligheter. I det siste året har vi gjort enorme fremskritt i å koble sammen produktene våre og ikke minst dine data. Byggedata flyter nå sømløst gjennom livssyklusen og er tilgjengelig for teamene på rett plass til rett tid. Du kan starte med utformingsverktøy, samarbeide i teamet under konstruksjonsstadiet, utvikle planer og modeller til forprosjekteringen for koordinering, masseberegning og innkjøp. Og når du er ferdig, kan du oversende dataene direkte til prosjektledelsen og teamene i felten.

Bredden på porteføljen, dybden på kompetansen vår og forbindelsene som forener relevante arbeidsprosesser, innleder en ny epoke med tilkoblet byggevirksomhet. Epoken med Autodesk Construction Cloud.

Autodesk Construction Cloud består av tre hovedpillarer: Advanced Technology, Builders Network og Predictive Insights.

Advanced Technology utstyrer byggeledere med kraftige og brukervennlige verktøy for hver arbeidsprosess innen byggeprosjektet. Blandingen av kraft og enkelhet er viktig. For at løsningene skal få virkelig innpass i felten eller på kontoret, må de være intuitive. De må faktisk gjøre jobben enklere. Og når begge disse er på plass, vil teamene begynne å kreve dem på hver jobb.

Builders Network er et sanntids mangeslunget nettverk, som er drevet av BuildingConnected, som kobler eiere og byggeledere til de rette handelspartnerne for best mulig resultat for prosjektet. I stedet for å anvende rolodex kan du nå benytte deg av all kompetansen i regionen, øke muligheten til å håndtere tilbud og raskt sette opp rett team.

I kjernen for Predictive Insights ligger Construction IQ, som tar prosjektdata som tidligere var atskilt, som automatisk ser etter mønstre og fremhever dem for personer som kan reagere i sanntid. Dette gir solid innsikt som hjelper deg til å treffe bedre beslutninger angående gjeldende og fremtidige prosjekter. Beslutninger som reduserer risiko. Beslutninger som hjelper deg til å levere prosjekter trygt og effektivt.

Vi hos Autodesk Construction Solutions har satt oss som mål å hjelpe team med å møte verdens raskt voksende behov innen byggenæring og infrastruktur samtidig som vi gjør byggingen mer forutsigbar, sikker og bærekraftig. Autodesk Construction Cloud er det første steget til å realisere dette oppdraget. Mens vi fortsetter å bygge, ser vi frem til å inngå et nært partnerskap med deg for å bidra til økt produktivitet, redusere risiko og bringe bransjen fremover.