Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm

Bygg

Koble medarbeidere i felten til kontoret med digitalisert, integrert prosjektledelsesprosesser.

Når dere oppmuntrer til samarbeid tidlig i prosjektet og koble informasjon mellom kontoret og medarbeiderne ute i felten, får teamene større åpenhet over endringer og kan redusere informasjonshullene som fører til informasjonsforespørsler, avvik og dobbeltarbeid.

Prosjektledelse

Kontraktfestede prosedyrer, kommunikasjonsprosesser og standarder kan variere fra et prosjekt til det neste, og de blir ytterligere komplisert når det er flere prosesser og programmer å håndtere.

Gjør prosessen enklere med en felles plattform for å rasjonalisere administreringen av informasjonsforespørsler og innsendinger for å innfri kontraktfestede forpliktelser.

Feltsamarbeid

Bygging med upresise tegninger, modeller og dokumenter er en sikker vei til dobbeltarbeid, informasjonsforespørsler og forsinkelser i planene.

Foren hele prosjektteamet på gjeldende sett med tilgang til all prosjektinformasjon i kontoret, brakken eller felten. Opprett en enkelt kilde som viser hva som gjelder, for dokumenter, mangellister, bilder og oppgaver.

Kostnadskontroll

Det er tidkrevende å administrere byggekostnadene gjennom hele prosjektets varighet – inkludert sporing av avvik, administrering av leverandørkontrakter og oversikt over det samlede budsjettet.

Oppretthold åpenheten og styrk organisering av kostnadskontroller ved å samle kostnadsinformasjonen på en felles plattform.

Kvalitet og sikkerhet

Det er svært lett å overse de kvalitets- og sikkerhetsproblemene i byggevirksomheten som koster mest. Og bare å spore ulykker og feil gjør ikke mye nytte.

La hele prosjektteamet jobbe mot å forebygge ulykkene ved å innhente både positive og negative observasjoner og utnytte dataanalyser for å hindre at problemer oppstår.

Igangsetting

Det kan være tidkrevende å avslutte et prosjekt uten en standardisert metode for å sikre at alt utstyr og eiendom er på plass, testet og fullt ut driftsklart.

Påse at eierne kan starte driften så snart arbeidet er tilfredsstillende utført, og en sluttegning med alle dataene de trenger for å ta i bruk nybygget.

Lever prosjekter raskere med en portefølje av bransjeledende skyløsninger med unik ytelse og enkelhet.

Koble sammen alle dataene og arbeidsprosessene for å treffe beslutninger mer effektivt gjennom hele prosjektets varighet.

Sørg for at alle er på samme side

Send konstruksjonsinformasjon rett ut til prosjektledelsen og medarbeiderne ute i felten – tilkoblet eller frakoblet – for å sikre at teamet har informasjonen de trenger.

Lever BIM-data direkte til brukere i felten

Sørg for at medarbeiderne i felten kan bygge med mer presisjon og treffe beslutninger som er bedre underbygget, med tilgang til BIM-data fra mobile enheter

Start byggeprosessen straks tilbudsrunden er ferdig

Overfør tilbudsdokumenter direkte fra Building Connected til PlanGrid slik at feltteamet kan komme i gang raskere.

Synkroniser automatisk data mellom BIM 360 og PlanGrid

Koble kontoret til medarbeiderne i felten, la teamene jobbe i sin foretrukne programvare, og hold alle oppdatert.

&nbps;