Autodesk Construction Cloud Logo
ProdukterKunderBloggOm
SVG Image

ASSEMBLE

Assemble gjør at byggefagfolk kan forberede, utrede og koble BIM-data til sentrale arbeidsprosesser inkludert konstruksjonsevalueringer, oppstartsfaser, estimering, avvikshåndtering og verdianalyse for å redusere risiko og øke effektiviteten under prosjektplanlegging og -utførelse.

30 %

reduksjon av oppstartperioden rapportert

50 %

De øverste ENR 100-bedrifter bruker Assemble

Oppdag hvordan Assemble kan forbedre masseberegning for ditt neste prosjekt

Øyeblikkelig tilgang til BIM

Gi hele prosjektteamet tilgang til modellen og tegningene for raskt å gruppere, sortere og filtrere masser og tilhørende metadata.

Øyeblikkelig tilgang til masser

Øyeblikkelig tilgang til fullstendig prosjektinventar for enkel organisering av prosjektdata etter brukerdefinerte parametre slik som tilbudspakke, beliggenheter, fase, oppgavestruktur eller arbeidsaktivitetskoder.

Prosjektoppdateringer i sanntid

Forbedre pågående arbeid, fremdrift, statusoppdateringer og lagerstyringsprosesser gjennom tilgang til spesifikke modellvisninger etter fagfelt eller omfang.

Utvid tilgang og ansvarsområder

Få tilgang til spesifikasjoner og andre prosjektdokumenter fra BIM 360 direkte i Assemble-modellen for å identifisere, spore og løse prosjektproblemer raskere og med større åpenhet.

Assemble gir øyeblikkelig tilgang til BIM-data for forprosjektering og byggeprosesser

35 %

Reduksjon i oppstartsperiode for variansrapporter

Joeris General Contractors

50 %

Reduksjon i takseringstid

Penta

50 %

Forbedring i prosjektstatusrapportering

AIA

40 %

Reduksjon i samlet oppstartstid

IMC Construction

Quotation mark

"Assemble gir oss øyeblikkelig innsikt i konstruksjonsendringer, noe som gjør at vi kan reagere raskere på endringsprosessen. Uten Assemble tok det dager og iblant uker å identifisere forskjeller i omfang og kvantifisere tilhørende kostnadsfølger, nå tar det bare noen minutter."

- Kevin Bromenshenk, BIM-leder, Flintco

Klar til å utforske hvordan Assemble kan brukes til ditt neste prosjekt?