Autodesk Construction Cloud Logo
VörurViðskiptavinirBloggUpplýsingar

Byggja

Tengdu byggingarsvæðið og skrifstofuna saman með stafrænni, samþættri verkefnastjórnun.

Með því að hvetja til samvinnu snemma í verkferlinu og tryggja upplýsingaflæði á milli skrifstofu og byggingarsvæðis hafa hóparnir betri innsýn í allar breytingar. Þetta verður til þess að allar upplýsingar komast frekar til skila og minna verður um upplýsingabeiðnir, breyttar pantanir og tvíverknað.

Verkefnastjórnun

Munur getur verið á samningsbundnu verklagi, samskiptaferlum og stöðlum á milli verkefna. Þetta verður enn flóknara ef hafa þarf umsjón með margs konar verklagi og hugbúnaði.

Einfaldaðu ferlið með því að hafa allt á einum stað til að bæta umsjón upplýsinga og upplýsingabeiðna svo auðveldara sé að standast samningsbundnar skyldur.

Samstarf á byggingarsvæði

Þegar byggt er út frá ónákvæmum teikningum, líkönum og skjölum eru miklar líkur á tvíverknaði, upplýsingabeiðnum og seinkun framkvæmda.

Sameinaðu öll teymin sem vinna að verkefninu svo að allir hafi aðgang að upplýsingum um verkefnið, hvort sem það er á skrifstofunni, í vinnuskúrnum eða á byggingarsvæðinu. Búðu til eitt svæði þar sem má finna öll skjöl, gátlista, myndir og verkefni.

Kostnaðarstýring

Það getur verið vandasamt að hafa umsjón með kostnaði byggingarframkvæmda í gegnum allt ferlið - þ. á m. að fylgjast með breytingabeiðnum, hafa umsjón með samningum við birgja og að hafa yfirsýn yfir heildarfjárhagsáætlun.

Viðhaltu gagnsæi og bættu skipulag kostnaðarstýringar með því að hafa allar upplýsingar um kostnað á einum stað.

Gæði og öryggi

Dýrkeyptustu vandamálin sem koma upp varðandi gæði og öryggi við byggingarframkvæmdir eru þau sem þér yfirsjást. Skráning atvika og mistaka skilar litlu.

Fáðu allan vinnuhópinn með í markvissa vinnu að því að koma í veg fyrir uppákomur með því að taka við bæði jákvæðum og neikvæðum athugasemdum og nýta greiningu á gögnum til að koma í veg fyrir að vandamál komi upp.

Uppsetning

Það getur verið mjög tímafrekt að ljúka verkefni án staðlaðrar aðferðar til að tryggja að allur búnaður og eignir séu uppsett, prófuð og nothæf.

Gakktu úr skugga um að eigendur geti áhyggjulaust hafið starfsemi strax við afhendingu og hafi aðgang að raunteikningum sem þeir þurfa til að tryggja hnökralausan rekstur byggingarinnar.

Skilaðu verkefnum fljótar með úrvali af fyrsta flokks skýjalausnum sem skara fram úr hvað varðar afköst og einfaldleika.

Tengdu öll gögn og verkflæði til að ákvarðanataka verði skilvirkari á meðan verkefnið stendur yfir.

Sjáðu til þess að allir séu á sömu blaðsíðunni

Birtu hönnunarupplýsingar fyrir verkefnastjóra og aðila á byggingarsvæði – á netinu eða án nettengingar – til að tryggja að hópurinn sé með allar nauðsynlegar upplýsingar.

Veittu notendum á byggingarsvæði beinan aðgang að BIM-gögnum

Veittu aðilum á byggingarsvæði stuðning til að byggja af meiri nákvæmni og taka öruggari ákvarðanir með aðgangi að BIM-gögnum á fartækjum

Hefðu byggingarferlið um leið og útboðsferlinu lýkur

Flyttu útboðsgögn beint úr Building Connected í PlanGrid svo starfsfólk á byggingarsvæði geti hafið framkvæmdir sem fyrst.

Samstilltu gögn sjálfkrafa á milli BIM 360 og PlanGrid

Tengdu skrifstofuna og byggingarsvæðið svo vinnuhópar geti unnið í þeim hugbúnaði sem þeir kjósa helst og allir aðilar séu með nýjustu upplýsingar.

&nbps;