Autodesk Construction Cloud Logo
TáirgíCustaiméiríBlagMaidir Linn

Cad is Autodesk Construction Cloud ann?

Ónár gcéad laethanta, tá nuálaíocht á spreagadh ag Autodesk sa saol tógtha. Ar dtús, trí na gairmithe ailtireachta agus innealtóireachta a threorú, idir dhearadh páipéir agus CAD. Ansin tríd an tionscal a chur chun cinn, idir an dearadh 2T agus samhlacha 3T le mórán sonraí. Agus anois, táimid ag dul isteach sa tríú céim: tógáil nasctha.

Le status quo na tógála cuirtear sonraí ríthábhachtacha i stórais aonraithe sonraí, cuirtear cosc ar chomhoibriú agus tarlaíonn moilleanna, riosca agus athobair chostasach mar thoradh air. Agus na dúshláin sin á gcur san áireamh, níor éirigh le haon duine gealltanas an tsriain aontaithe a bhaint amach idir dhearadh, aistriú agus oibríochtaí.

Tá réitigh níos fearr de dhíth ar an tionscal. Bealaí chun sonraí a nascadh gan stró an bealach ar fad, idir na céimeanna is luaithe den dearadh, an phleanáil agus tógáil agus i bhfad isteach i gcéim na n-oibríochtaí. Teastaíonn eolas níos fearr ó thógálaithe chomh maith chun nascadh leis na comhpháirtithe cearta agus caidreamh a chothú lena soláthrófar obair ardchaighdeáin gan eachtra ar bith.

Agus ní mór dúinne, ag Autodesk, uirlisí a sheachadadh chun é sin a bhaint amach: réitigh lena laghdaítear riosca, cuidiú le tionscadail a sheachadadh ar bhealach níos tapa agus tionscal níos inbhuanaithe, níos sábháilte agus níos éifeachtaí a spreagadh.

Le Assemble, BIM 360, BuildingConnected agus PlanGrid, thugamar le chéile an phunann is cumhachtaí sa tionscal de tháirgí bogearraí bainistíochta tógála. Tacaímid anois le sreafaí oibre i ngach céim den tógáil, idir dhearadh, phleanáil, thógáil agus oibríochtaí, ar bhealach nach féidir le cuideachta ar bith eile a dhéanamh. Ach ní bhaineann sé le fairsing ár sreafaí oibre amháin. Baineann sé le doimhneacht chomh maith. Tá gach táirge ar an táirge is fearr ina chatagóir, agus tá níos mó i gceist leis ná tic a chur le boscaí go díreach. Tá an doimhneacht sin mar thoradh ar ár mbéim sheasta ar an gcustaiméir. Bímid i ndlúth-chomhpháirtíocht le foirne san oifig agus sa láithreán chun an chaoi inar féidir leis an teicneolaíocht feabhas a chur ar an gcaoi a dtógaimid a shainaithint agus a fheabhsú. Agus ar deireadh, chomh maith le fairsing agus doimhneacht, dhíríomar ar nascacht. Tá dul chun cinn tábhachtach déanta againn le bliain anuas ag nascadh ár dtáirgí, agus níos tábhachtaí arís, do shonraí. Sreabhann sonraí tógála gan stró anois ar fud na saolré agus tá siad ar fáil do na foirne san áit cheart, ag an am ceart. Is féidir leat tosú i d’uirlisí ceapadóireachta, comhoibriú i measc na foirne le linn chéim an deartha, pleananna agus samhlacha a chur ar fáil don réamhthógáil le haghaidh an chomhordaithe, liostaí ábhar cainníochta agus an tsoláthair, agus nuair a bheidh tú réidh, na sonraí sin a chur ar fáil go díreach do do lucht bainistíochta tionscadail agus do d’fhoirne allamuigh.

Le fairsing ár bpunainne, doimhneacht ár gcumas agus na naisc a thugann sreafaí oibre fónta le chéile, treoraítear ré úr de thógáil nasctha. Ré Autodesk Construction Cloud.

Tá Autodesk Construction Cloud comhdhéanta de thrí chroícholún: Ardteicneolaíocht, Líonra Tógálaithe agus Léargais Thuarthacha.

Lenár nArdteicneolaíocht ullmhaítear tógálaithe le huirlisí cumhachtacha atá éasca le húsáid do gach sreabhadh oibre tógála. Tá an meascán cumhachta agus simplíochta sin ríthábhachtach. Chun go nglacfar go fíor le réitigh sa láithreán nó san oifig, caithfidh siad a bheith iomasach. Caithfidh siad an obair a dhéanamh níos éasca i ndáiríre. Agus nuair is fíor an dá rud sin, tosaíonn foirne á n-éileamh ar gach tasc.

Líonra fíor-ama sluafhoinsithe is ea an Líonra Tógálaithe, atá cumhachtaithe ag BuildingConnected, lena nasctar úinéirí agus tógálaithe leis na comhpháirtithe trádála cearta chun na torthaí tionscadail is fearr a bhaint amach. In áit a bheith ag brath ar do rolodex, is féidir leat leas a bhaint anois as an tallann ar fad i do réigiún, do chumas tairiscintí a bhainistiú a mhéadú agus an fhoireann cheart a chur le chéile go tapa.

Ag croílár Léargais Thuarthacha tá Construction IQ, a thógann sonraí tionscadail a bhí i stóras aonraithe sonraí roimhe seo agus a lorgaíonn patrúin go huathoibríoch, agus a thugann chun suntais iad sin, chuig daoine ar féidir leo gníomhú i bhfíor-am. Bíonn léargais chumhachtacha mar thoradh air sin, a chuidíonn leat cinntí níos fearr a dhéanamh faoi thionscadail reatha agus faoi thionscadail amach anseo. Cinntí lena laghdaítear riosca. Cinntí chun cuidiú leat tionscadail a sheachadadh go sábháilte agus go héifeachtúil.

Ag Autodesk Construction Solutions, is é ár misean cuidiú le foirne freastal ar riachtanais tógála agus bonneagair an domhain atá ag méadú go tapa, agus tógáil á déanamh níos intuartha, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe. Is é Autodesk Construction Cloud an chéad chéim chun an misean sin a bhaint amach. Agus muid ag leanúint ar aghaidh ag tógáil, táimid ag tnúth le dul i ndlúth-chomhpháirtíocht leat chun táirgiúlacht a chur chun cinn, riosca a laghdú agus an tionscal a threorú ar aghaidh.