Autodesk Construction Cloud Logo
TáirgíCustaiméiríBlagMaidir Le

OIBRIGH

Seachaid an t-eolas a theastaíonn ó úinéirí chun oibríochtaí gan stró a thosú ar an gcéad lá.

Nasc sonraí sócmhainní BIM a chruthófar agus a bhaileofar le linn an deartha agus na tógála le hoibríochtaí tógála chun oibríochtaí níos réidhe agus níos brabúsaí a chinntiú le linn shaolré na saoráide.

Cothabháil Saoráidí

Is cúram é foirgneamh a ullmhú d’oibríochtaí, go háirithe nuair a bhaineann sé le sonraí sócmhainní a aistriú. Le sonraí sócmhainní a bhailítear in ardán aonair le linn an tionscadail, d’fhéadfadh an t-aistriú sin nóiméid a ghlacadh.

Agus is féidir le húinéirí deaiseanna tógála agus punainne a rochtain ar mhaithe le trédhearcacht ar oibríochtaí tógála, agus an t-am is gá chun iarratais ar sheirbhís a logáil agus a dhúnadh á laghdú.

Saolré Sócmhainne

Níor cheart go dtosófaí ag fáil eolas na sócmhainní, a theastaíonn ó úinéirí chun foirgneamh a oibriú, nuair a bheidh an tógáil críochnaithe. Dá dhéanaí a shaineofar sin, is amhlaidh is costasaí a bheidh sé.

Le hardán nasctha, is féidir tús a chur le sainmhíniú agus comhlíonadh riachtanais le linn an deartha agus is féidir cur leis sin le linn an tionscadail, agus cuirfear líníocht deiridh mhaireachtála, a spreagann oibríochtaí ar an gcéad lá, ar fáil.

Seachaid tionscadail ar bhealach níos tapa le punann de néalréitigh tionscaltreoraithe, atá thar na bearta i bhfeidhmíocht agus i simplíocht.

Nasc do shonraí agus do shreafaí oibre ar fad chun cinntí a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtúla thar shaolré an tionscadail.

Bainistigh ticéid ordaithe oibre ó líníochtaí deiridh maireachtála

Is féidir le húinéirí a úsáideann BIM 360 Ops a dticéid ordaithe oibre a chruthaítear in PlanGrid a bhainistiú go héasca ar mhaithe le cothabháil tógála níos éifeachtaí

Sín BIM go hoibríocht tógála

Cuir tús le cothabháil sócmhainní le sonraí sócmhainní ó Revit agus BIM 360, lena n-áirítear samhlacha agus seicliostaí, sceidealú agus stair na cothabhála

&nbps;