Autodesk Construction Cloud Logo
TáirgíCustaiméiríBlagMaidir Le

Tóg

Nasc an láithreán leis an oifig le sreafaí oibre bainistíochta tionscadal digitithe comhtháite.

Ach chomhoibriú a spreagadh níos luaithe sa tionscadal agus eolas a nascadh idir an oifig agus an láithreán, beidh níos mó trédhearcachta ag foirne ar athruithe agus beidh siad ábalta na bearnaí eolais a laghdú a mbíonn RFInna, orduithe athruithe, agus athobair mar thoradh orthu.

Bainistíocht Tionscadal

D’fhéadfadh difear a bheith idir na nósanna imeachta conarthacha, próisis chumarsáide, agus caighdeáin ó thionscadal amháin go dtí tionscadal eile, agus bíonn siad casta tuilleadh nuair a bhíonn próisis agus bogearraí iomadúla le bainistiú.

Simpligh an próiseas le hardán aonair chun bainistíocht RFInna agus cur isteach sonraí a chuíchóiriú chun cabhrú le hoibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh.

Comhoibriú Allamuigh

Tá tógáil ó líníochtaí, samhlacha, agus doiciméid mhíchruinne ina bealach cinnte dearfach i dtreo athoibre, RFInna agus sceidil mhoillithe.

Aontaigh an fhoireann tionscadail ar fad ar an gcás reatha, le rochtain ar an eolas uile faoin tionscadal san oifig, sa leantóir nó sa láithreán. Cruthaigh foinse aonair fírinne do dhoiciméid, liostaí fadhbanna, grianghraif agus tascanna.

Rialuithe Costas

Tá sé leadránach costais tógála a bhainistiú le linn shaolré tionscadail, lena n-áirítear orduithe athruithe a rianú, conarthaí soláthraithe a bhainistiú, agus infheictheacht maidir le tionchair bhuiséid ar an iomlán.

Coimeád trédhearcacht agus feabhsaigh eagrú rialaithe costas trí eolas faoi chostais a lárú in ardán aonair.

Cáilíocht & Sábháilteacht

Is iad na fadhbanna maidir le cáilíocht agus sábháilteacht tógála is daoire na cinn a chailleann tú. Agus ní leor teagmhais agus earráidí a rianú go díreach.

Cumhachtaigh an fhoireann tionscadail ar fad chun oibriú i dtreo teagmhais a chosc go réamhghníomhach trí bhreathnóireacht dhearfach agus dhiúltach a ghabháil, agus treisigh anailísíocht sonraí ionas nach dtarlóidh fadhbanna.

Coimisiúnú

Is féidir le dúnadh tionscadail a bheith am-íditheach gan bealach caighdeánaithe a bheith ann lena chinntiú go ndéantar an trealamh agus na sócmhainní uile a shuiteáil agus a thástáil agus go bhfuil siad lánfheidhmiúil.

Bí cinnte gur féidir le húinéirí oibríochtaí a thosú le muinín a luaithe is a bheidh an t-aistriú curtha i gcrích, agus go bhfuil líníocht leasaithe acu leis na sonraí ar fad a theastaíonn uathu chun oibríochtaí tógála gan stró a choimeád.

Seachaid tionscadail ar bhealach níos tapa le punann de néalréitigh tionscaltreoraithe, atá thar na bearta i bhfeidhmíocht agus i simplíocht.

Nasc do shonraí agus do shreafaí oibre ar fad chun cinntí a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtúla thar shaolré an tionscadail.

Coinnigh gach duine ar chomhthuiscint

Foilsigh eolas deartha go díreach chuig an lucht bainistíochta tionscadail agus chuig an láithreán — ar líne agus as líne — lena chinntiú go bhfuil an t-eolas ag an bhfoireann a theastaíonn uaithi.

Seachaid sonraí BIM go díreach chuig úsáideoirí sa láithreán

Cumhachtaigh an fhoireann allamuigh chun tógáil le níos mó cruinnis agus cinntí níos muiníne a dhéanamh, le rochtain ar shonraí BIM ar ghléasanna móibíleacha

Tosaigh an próiseas tógála a luaithe is a bheidh an próiseas tairisceana críochnaithe

Aistrigh doiciméid tairisceana go díreach ó BuildingConnected go dtí PlanGrid ionas go mbeadh an fhoireann allamuigh ábalta tosú níos tapa.

Sioncronaigh sonraí go huathoibríoch idir BIM 360 agus PlanGrid

Nasc an oifig leis an láithreán, agus tabhair deis d’fhoirne oibriú le pé bogearraí is mian leo agus gach duine a choinneáil cothrom le dáta.

&nbps;