Autodesk Construction Cloud Logo
TáirgíCustaiméiríBlagMaidir Le

Is é Autodesk Construction Cloud an bogearra is fearr a forbraíodh ar mhaithe le simplíocht agus cumhacht – ag tabhairt le chéile an oifig agus na foirne allamuigh idir an dearadh, an tógáil agus oibríochtaí

DEAR
SVG Image
PLEANÁIL
SVG Image
BUILD
SVG Image
OPERATE
SVG Image
&nbps;

Seachaid tionscadail ar bhealach níos tapa le punann de néalréitigh tionscaltreoraithe, atá thar na bearta i bhfeidhmíocht agus i simplíocht.

Nasc an oifig, an leantóir agus an láithreán thar shaolré an tionscadail thógála

Ní dhéantar gné ar bith den tógáil ina haonar. Chun nach dtarlóidh stóras aonraithe sonraí agus míchumarsáid, ní mór d’fhoirne tionscadail comhoibriú le rochtain chomhchoiteann ar dhoiciméid agus ar shonraí ríthábhachtacha tionscadail.

Dearadh punann Autodesk Construction Cloud le tuiscint domhain ar riachtanais uathúla na sreafaí oibre tábhachtacha ar leith. An chéad thosaíocht ná bogearra a thairiscint lena laghdaítear an t-am, lena méadaítear soiléireacht agus ar pléisiúr é úsáid a bhaint as.

Is é an toradh uirlisí a rinneadh go cúramach lena réitítear na príomhdhúshláin go críochnúil ina n-aonar agus ar féidir leo an gnó a athrú ó bhonn agus iad comhcheangailte.

Dear

Cuir ar chumas ailtirí, innealtóirí agus foirne tionscadail comhoibriú ar dhearaí comhordaithe comhroinnte – beag beann ar shuíomh, ról sa tionscadal nó céim an tionscadail. Simpligh an fhorbairt deartha agus laghdaigh caillteanas eolais ag an aistriú, ar mhaithe le comhoibriú deartha níos fearr. Agus déan an dearadh agus an tógáil a fhíornascadh ar mhaithe le comhpháirtíocht níos comhoibríche agus níos trédhearcaí idir dearthóirí agus tógálaithe. Cuidíonn Autodesk Construction Cloud le dearaí a aistriú ó fhís agus sraith doiciméad go sócmhainn bheo a fhreastalaíonn ar riachtanais an fhoirgnimh le linn a shaolré.

Pleanáil

Tá níos mó ag baint le hobair a bhuachan ná an conradh a shíniú go díreach. D’fhéadfadh corrlaigh níos ísle agus torthaí uafásacha a bheith mar thoradh ar phacáistí tairisceana míchruinne, próisis iarratais neamhéifeachtacha, agus roghnú conraitheora bunaithe ar chaidreamh fabhrach nó ar mhothú sa chroí istigh agus taithí roimh ré. Spreagann caidreamh intomhaiste agus trédhearcach idir na páirtithe go léir torthaí rathúla.

Soláthraíonn Autodesk Construction Cloud ardán comhoibríoch ag a bhfuil naisc le líonra is mó an tionscail de thógálaithe agus bainistíocht cáilíochta díoltóirí chun an riosca le haghaidh gach tionscadail a mhaolú.

Tóg

Oibríonn tógáil go minic ar bhealach ilroinnte, agus bíonn neamhchinnteacht i rith an tionscadail agus neamhábaltacht torthaí an tionscadail a rialú mar thoradh ar neamhréir idir céimeanna an tionscadail. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag fadhbanna, RFInna agus dul chun cinn a nascadh idir an oifig agus an láithreán, agus anailísiú na sonraí sin le meaisínfhoghlaim, ar chostas, sceideal, cáilíocht agus sábháilteacht na hoibre.

Cuidíonn Autodesk Construction Cloud leis na bacainní sin a shárú trí stórais aonraithe sonraí a bhaint, tacú le hidir-inoibritheacht idir céimeanna oibre agus sonraí tionscadail a thiontú go hintleacht inghníomhaithe.

Oibrigh

Nasc sonraí sócmhainní BIM a chruthaítear le linn an deartha agus na tógála le hoibríochtaí tógála chun féachaint ar shamhlacha agus rochtain ar sheicliostaí, sceidealú agus stair na cothabhála. Agus na foirne tionscadail go léir ag obair ar ardán sonraí comhchoiteann, bíonn úinéirí ábalta stádas an tionscadail, athruithe agus fadhbanna a fheiceáil.

Le Autodesk Construction Cloud ciallaíonn infheictheacht níos fearr torthaí tionscadail níos intuartha agus tionscadail níos brabúsaí.

Déan iniúchadh ar na táirgí in Autodesk Construction Cloud

SVG Image
Assemble

Cuir coinníollacha le sonraí BMI, fiosraigh agus nasc iad le príomhshreafaí oibre, lena n-áirítear athbhreithnithe deartha, liostaí ábhair, meastacháin a dhéanamh agus bainistíocht sceideal.

Tuilleadh eolais
SVG Image
BIM 360

Nasc foirne agus sonraí tionscadail chun cuidiú le riosca a laghdú, feabhas a chur ar cháilíocht, agus tionscadail a sheachadadh in am agus de réir an bhuiséid.

Tuilleadh eolais
SVG Image
BuildingConnected

Seol cuirí chun tairiscintí a fháil, cáiligh díoltóirí, agus rianaigh deiseanna chun an tógálaí ceart a roghnú don phost ceart, i gcónaí.

Tuilleadh Eolais
SVG Image
PlanGrid

Bogearra tógála simplí cumhachtach a chumhachtaíonn foirne chun oibriú le chéile go héifeachtúil agus an tacar taifead a rochtain ó aon ghléas.

Tuilleadh Eolais
&nbps;
Quotation mark

"Le Autodesk Construction Solutions tugtar infheictheacht ar riosca agus méadú fócais dúinn. Tá comhráití nach bhfuil chomh frithghníomhach againn agus cuirtear níos mó béime ar eochairtháscairí feidhmíochta (KPInna) lenár féidir feabhas leanúnach a spreagadh. Cuidíonn samhlú simplí an dúshláin nó na faidhbe féin linn an fócas sin a fháil."

- Michael Murphy, Bainisteoir na nOibríochtaí Tógála Digití, BAM Ireland

Fáilte chuig Ré na Tógála Nasctha

Táimid ar bís le fáilte a chur romhat chuig an gcéad ghlúin eile den tógáil nasctha–an bhfuil tú réidh teacht linn?

Léigh an Blag

KPInna na Tógála

An bhfuil tú ar aon chéim leis an tionscal nuair a bhaineann sé le sonraí a úsáid chun tionscadail a phleanáil agus a chur i gcrích? Féach ar na seacht bpríomhghníomhaíocht atá le tomhas.

Íoslódáil an Ríomhleabhar

Féach ar an gcaoi a spreagann Joeris úsáid sonraí i bpleanáil tógála

Tá pleanáil mar is ceart tábhachtach do thionscadail rathúla. Foghlaim faoi conas a úsáideann Joeris sonraí chun a phleanáil a spreagadh agus rath a chinntiú.

Léigh an Cás-staidéar
&nbps;