Autodesk Construction Cloud Logo
TuotteetAsiakkaatBlogiTietoja

Mikä on Autodesk Construction Cloud?

Autodesk on alusta lähtien edistänyt rakennusteollisuuden innovaatioita. Ensin johdatimme arkkitehtuurin ja teknisen suunnittelun alat paperilla tapahtuvasta suunnittelusta CAD-ratkaisuihin. Seuraavaksi kehitimme alaa 2D-suunnittelusta runsaasti tietoja sisältäviin 3D-malleihin. Ja nyt siirrymme kolmanteen vaiheeseen: verkottuneeseen rakentamiseen.

Rakennusalan nykytilanteessa kriittiset tiedot sijoitetaan siiloihin, mikä estää yhteistyötä ja johtaa viivästyksiin, riskeihin ja kalliisiin muutostöihin. Näiden haasteiden vuoksi yksikään taho ei ole vielä täyttänyt lupausta yhtenäisestä rakentamisesta aina suunnittelusta toimitukseen ja operatiiviseen toimintaan.

Toimiala tarvitsee parempia ratkaisuja – tapoja yhdistää tiedot saumattomasti suunnittelun varhaisimpiin vaiheisiin, suunnitteluun ja rakentamiseen sekä pitkälle operatiiviseen vaiheeseen. Rakentajat tarvitsevat myös parempaa tietoa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä oikeisiin kumppaneihin ja luoda suhteita, jotka tuottavat laadukasta työtä mahdollisimman sujuvalla toteutuksella.

Autodeskin on tarjottava työkaluja tämän päämäärän saavuttamiseksi: ratkaisuja, jotka vähentävät riskejä, auttavat toteuttamaan projekteja nopeammin ja edistävät kestävämpää, turvallisempaa ja tehokkaampaa teollisuutta.

Assemble, BIM 360, BuildingConnected jaPlanGrid muodostavat markkinoiden tehokkaimman rakennusalan hallintaohjelmistotuotteiden valikoiman. Tuemme nyt työnkulkuja, jotka kattavat kaikki rakennusvaiheet suunnittelusta valmisteluun, rakentamiseen ja operatiiviseen toimintaan tavalla, johon muut yritykset eivät pysty. Kyse ei kuitenkaan ole vain työnkulkujemme laajuudesta. Kyse on myös niiden syvyydestä. Jokainen tuote on luokkansa paras ja tarjoaa paljon muutakin kuin vaadittavat perusominaisuudet. Tämä syvyys on seurausta siitä, että keskitymme jatkuvasti asiakkaisiimme. Teemme tiivistä yhteistyötä toimistossa ja työmaalla työskentelevien työryhmien kanssa, jotta voimme selvittää ja parantaa sitä, miten teknologialla on kyky parantaa rakennustapojamme. Lisäksi olemme laajuuden ja syvyyden ohella keskittyneet verkotettavuuteen. Olemme viime vuonna edistyneet merkittävästi tuotteidemme ja ennen kaikkea tietojesi yhdistämisessä. Rakennustiedot virtaavat nyt saumattomasti koko elinkaaren ajan sekä ovat työryhmien käytettävissä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Voit aloittaa luontityökaluissa, tehdä yhteistyötä koko työryhmän kanssa suunnitteluvaiheen aikana sekä julkaista suunnitelmia ja malleja esirakentamiseen koordinointia, määrien hyväksyttämistä ja hankintaa varten. Kun olet valmis, voit julkaista tiedot suoraan projektinhallinta- ja kenttätyöryhmille.

Valikoimamme laajuus, syvälliset valmiutemme sekä merkityksellisten työnkulkujen yhdistäminen luovat verkottuneen rakentamisen uuden aikakauden – Autodesk Construction Cloudin aikakauden.

Autodesk Construction Cloud koostuu kolmesta peruspilarista: edistynyt teknologia, rakentajaverkosto ja ennakoiva analytiikka.

Edistynyt teknologiamme tarjoaa rakentajille tehokkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja jokaiseen rakentamisen työnkulkuun. Tämä tehokkuuden ja yksinkertaisuuden yhdistelmä on ratkaisevan tärkeä. Jotta ratkaisut voidaan todella omaksua niin kentällä kuin toimistossa, niiden on oltava intuitiivisia. Niiden on tehtävä työstä helpompaa. Kun molemmat näistä toteutuvat, työryhmät alkavat vaatia niitä jokaiseen työprojektiin.

Rakentajaverkosto on BuildingConnected-alustalla toimiva reaaliaikainen joukkoistettu verkko, joka yhdistää omistajat ja rakentajat oikeisiin kauppakumppaneihin parhaiden projektitulosten saavuttamiseksi. Omien kontaktien lisäksi voit nyt hyödyntää kaikkia oman alueesi kykyjä, hallita tarjouksia paremmin ja koota nopeasti oikean työryhmän.

Ennakoivan analytiikan ytimessä on Construction IQ, joka hyödyntää aiemmin siiloihin sijoitettuja projektitietoja, etsii automaattisesti säännönmukaisuuksia ja tuo ne näkyviin henkilöille, jotka voivat reagoida niihin reaaliaikaisesti. Tämä johtaa tehokkaisiin näkemyksiin, joiden avulla voit tehdä parempia päätöksiä nykyisistä ja tulevista projekteista. Päätöksiä, jotka vähentävät riskejä. Päätöksiä, joiden avulla projektit voidaan toteuttaa turvallisesti ja tehokkaasti.

Autodesk Construction Solutionsin missiona on auttaa työryhmiä vastaamaan maailman nopeasti kasvaviin rakennus- ja infrastruktuuritarpeisiin sekä tehdä rakentamisesta entistä ennakoitavampaa, turvallisempaa ja kestävän kehityksen mukaista. Autodesk Construction Cloud on ensimmäinen askel tämän mission toteuttamisessa. Kehityksen jatkuessa teemme läheistä yhteistyötä kanssasi tuottavuuden parantamiseksi, riskien vähentämiseksi ja toimialan kehittämiseksi.