Autodesk Construction Cloud Logo
TuotteetAsiakkaatBlogiTietoja

Suunnittele

Muodosta suunnittelun alkuperäinen tarkoitus ja viesti se selkeästi projektityöryhmälle

Tarjoa projektitiimeille valmiudet tehdä yhteistyötä koordinoitujen ja jaettujen suunnitelmien parissa sijainnista, roolista ja projektivaiheesta riippumatta. Seurauksena on entistä tarkempia ja rakennuskelpoisempia suunnitelmia ja ennakoitavampia tuloksia.

Suunnittelujen laatiminen

Oikeista suunnittelutyökaluista päättäminen – alustavista konseptipiirustuksista lopullisiin rakennusasiakirjoihin – on yhtä lailla suunnittelupäätös kuin projektipäätös.

Revit ja AutoCAD tarjoavat helppokäyttöisiä, kattavia työkalupaketteja kaikkiin suunnittelun osa-alueisiin. Tiiviit integroinnit Autodesk Construction Cloud -tuotteisiin tukevat projektien työnkulkuja.

TUTUSTU OHJELMISTOIHIN REVIT JA AUTOCAD

Suunnitteluyhteistyö

Suunnittelun muuttuessa jatkuvasti on haastavaa pysyä ajan tasalla. Puuttuvat tiedot, epätarkat suunnitelmat ja epäselvä suunnittelu johtavat kalliisiin tiedonpyyntöihin ja muutostilauksiin.

Kun suunnittelijat ja rakentajat ovat yhteydessä toisiinsa ja työskentelevät samojen projektitietojen pohjalta valvotussa ympäristössä, parempi yhteistyö vähentää väärinymmärryksiä, viivästyksiä ja töiden uusimista toimitusketjun loppupäässä.

Toimita projekteja nopeammin alan johtavilla, verrattoman suorituskykyisillä ja helppokäyttöisillä pilviratkaisuilla.

Yhdistä kaikki tiedot ja työnkulut sekä tee päätöksiä tehokkaammin koko projektin elinkaaren ajan.

Suunnittele pilvipalvelun voimalla

Luo Revit-malleja turvallisesti ja reaaliaikaisesti pilven kautta yhdessä yrityksessä tai useamman yrityksen välillä

Validoi rakennettavuus suunnittelun aikana

Käsittele malli suunnitteluvaiheiden aikana muutoksenhallintaa ja rakennettavuusongelmien tunnistamista varten

Osallista projektin sidosryhmät aiemmassa vaiheessa

Jaa konseptiskenaariot näkymiksi, navigoi malleissa ja lisää merkintöjä palautteen keräämiseksi suunnittelun koko laajuudella

&nbps;