Autodesk Construction Cloud Logo
TuotteetAsiakkaatBlogiTietoja

Rakenna

Yhdistä kenttä ja toimisto digitaalisilla, integroiduilla projektinhallinnan työnkuluilla.

Työryhmät voivat lisätä muutosten läpinäkyvyyttä ja vähentää tietoaukkoja, jotka johtavat tiedonpyyntöihin, muutostilauksiin ja töiden uusimiseen, kun ne pystyvät kehittämään projektiyhteistyötä aikaisemmassa vaiheessa sekä linkittämään tietoja toimiston ja kentän välillä.

Projektinhallinta

Sopimusmenettelyt, viestintäprosessit ja standardit voivat vaihdella projektista toiseen. Useiden prosessien ja ohjelmistojen hallintatarpeet monimutkaistavat niitä entisestään.

Yksinkertaista prosessia yhdellä alustalla, jolla voit sujuvoittaa tiedonpyyntöjen ja lähetysten hallintaa sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Kenttäyhteistyö

Rakentaminen virheellisistä piirustuksista, malleista ja asiakirjoista johtaa suurella varmuudella siihen, että joudut tekemään työt uudelleen ja toimittamaan tiedonpyyntöjä, sekä aikataulujen viivästymiseen.

Yhdistä koko projektiryhmä ja tarjoa sen käyttöön kaikki projektitiedot toimistossa, kenttätoimistossa tai kentällä. Luo yksi totuuden lähde asiakirjoille, tarkastusluetteloille, valokuville ja tehtäville.

Kustannustenhallinta

Rakennuskustannusten hallinta – mukaan lukien muutostilausten seuranta, toimittajasopimusten hallinta ja näkyvyys kokonaisbudjetin vaikutuksiin – projektin koko elinkaaren ajan on haastavaa.

Ylläpidä läpinäkyvyyttä ja paranna kustannustenhallinnan organisointia keskittämällä kustannustiedot yhteen alustaan.

Laatu ja turvallisuus

Rakentamisen kalleimmat laatu- ja turvallisuusongelmat ovat juuri niitä, jotka usein jäävät huomaamatta. Pelkkä tapahtumien ja virheiden jäljittäminen ei riitä.

Anna koko projektiryhmälle mahdollisuus toimia ennakoivasti häiriöiden ehkäisemiseksi keräämällä sekä positiivisia että negatiivisia havaintoja ja hyödyntämällä data-analytiikkaa ongelmien ehkäisemiseksi.

Käyttöönotto

Projektin viimeistely voi olla aikaa vievää ilman standardoitua tapaa varmistaa, että kaikki laitteet ja resurssit ovat asennettuja, testattuja ja täysin toimintakelpoisia.

Huolehdi siitä, että omistajat voivat aloittaa toimintansa heti toimituksen valmistuttua luottavaisin mielin ja että he saavat kaiken tarvitsemansa tiedon, jotta rakennuksen operatiivinen hallinnointi tapahtuu sujuvasti.

Toimita projektit nopeammin alan johtavilla, verrattoman suorituskykyisillä ja helppokäyttöisillä pilviratkaisuilla.

Yhdistä kaikki tiedot ja työnkulut ja tee päätöksiä tehokkaammin koko projektin elinkaaren ajan.

Pidä kaikki ajan tasalla

Julkaise suunnittelutiedot suoraan projektinhallintaan ja kentälle – online- tai offline-tilassa – varmistaaksesi, että työryhmällä on kaikki tarvitsemansa tiedot.

Toimita BIM-tiedot suoraan kenttäkäyttäjille

Anna kentälle valmiudet rakentaa entistä paremmalla tarkkuudella ja tee entistä luotettavampia päätöksiä käyttämällä BIM-tietoja mobiililaitteilla

Aloita rakennusprosessi heti, kun tarjousten teko on päättynyt

Siirrä tarjousasiakirjat suoraan Building Connectedista PlanGridiin, jotta kenttätyöryhmä voi aloittaa työnsä nopeammin.

Synkronoi tiedot automaattisesti BIM 360:n ja PlanGridin välillä

Yhdistä toimisto kentälle, jotta työryhmät voivat työskennellä haluamassaan ohjelmistossa ja pitää kaikki ajan tasalla.

&nbps;