Autodesk Construction Cloud Logo
TuotteetAsiakkaatBlogiTietoja

Autodesk Construction Cloud on luokkansa paras ohjelmisto, joka on suunniteltu yksinkertaisuutta ja tehokkuutta ajatellen. Se yhdistää toimisto- ja kenttätyöryhmät suunnittelusta rakentamiseen ja operatiiviseen toimintaan

SUUNNITTELE
SVG Image
VALMISTELE
SVG Image
BUILD
SVG Image
OPERATE
SVG Image
&nbps;

Toimita projektit nopeammin alan johtavilla, verrattoman suorituskykyisillä ja helppokäyttöisillä pilviratkaisuilla.

Yhdistä toimisto, kenttäkonttori ja kenttä rakennusprojektin koko elinkaaren ajan

Rakentamisessa mitään ei tapahdu muista osa-alueista riippumatta. Tietojen siiloutumisen ja väärinymmärrysten riskin välttämiseksi projektiryhmien on tehtävä yhteistyötä yhteisesti käytettävissä olevien tärkeiden projektiasiakirjojen ja -tietojen parissa.

Autodesk Construction Cloud -valikoima on suunniteltu siten, että jokaisen kriittisen työnkulun yksilölliset tarpeet ymmärretään perusteellisesti. Prioriteettina on tarjota ohjelmisto, joka vähentää ajankäyttöä, lisää selkeyttä ja on mukava käyttää.

Tuloksena on joukko huolellisesti suunniteltuja työkaluja, jotka ratkaisevat tärkeät haasteet itsenäisesti ja voivat yhdessä merkittävällä tavalla uudistaa liiketoimintaa.

Suunnittele

Arkkitehdit, insinöörit ja projektiryhmät voivat tehdä yhteistyötä koordinoiduissa, yhteisissä suunnitelmissa – sijainnista, projektiroolista tai projektin vaiheesta riippumatta. Yksinkertaista suunnittelun kehittämistä ja vähennä tietohävikkiä luovutuksen yhteydessä suunnitteluyhteistyön parantamiseksi. Yhdistä suunnittelu ja rakentaminen entistä yhteistyökykyisempään ja läpinäkyvämpään kumppanuuteen suunnittelijoiden ja rakennuttajien välillä. Autodesk Construction Cloud auttaa muuttamaan mallit visiosta ja dokumentaatiosta eläväksi resurssiksi, joka palvelee rakennuksen tarpeita sen koko elinkaaren ajan.

Valmistele

Tarjouskilpailun voittamisessa on kyse muustakin kuin vain sopimuksen allekirjoittamisesta. Epätarkat tarjouspaketit, tehottomat tarjousprosessit sekä läheisiin suhteisiin tai näppituntumaan ja aiempaan kokemukseen perustuva alihankkijoiden valinta voivat johtaa pienempiin katteisiin ja mahdollisesti katastrofaalisiin lopputuloksiin. Mitattavissa olevat ja läpinäkyvät suhteet kaikkien osapuolten välillä edistävät menestyksekkäitä tuloksia.

Autodesk Construction Cloud tarjoaa yhteistyöalustan, joka sisältää yhteydet alan suurimpaan rakennuttajien verkostoon ja toimittajien pätevyydenhallintaan. Tämä vähentää jokaisen projektin riskejä.

Rakentaminen

Rakentaminen on usein hajanaisesti toimiva prosessi. Projektin vaiheiden välinen yhteys voi katketa, mikä johtaa epävarmuuteen koko projektissa ja kyvyttömyyteen hallita projektin tuloksia. Ongelmien, tiedonpyyntöjen ja edistymisen yhdistäminen toimiston ja kentän välillä sekä tietojen analysointi koneoppimisen avulla voivat vaikuttaa kustannuksiin, aikatauluun, laatuun ja turvallisuuteen jokaisessa projektissa.

Autodesk Construction Cloud auttaa ylittämään nämä esteet poistamalla siiloja, tukemalla työvaiheiden välistä yhteentoimivuutta ja muuttamalla projektitiedot analytiikaksi, jonka tukee konkreettista toimintaa.

Operatiivinen toiminta

Yhdistä suunnittelun ja rakentamisen aikana luodut BIM-resurssitiedot rakennuksen operatiiviseen toimintaan mallien, huoltotarkistuslistojen, aikataulujen ja historian tarkastelua varten. Kun kaikki projektiryhmät työskentelevät yhteisellä tietoalustalla, omistajat saavat näkyvyyden projektin tilaan, muutoksiin ja ongelmiin.

Autodesk Construction Cloud -ratkaisun tarjoama parempi näkyvyys tarkoittaa helpommin ennakoitavia projektituloksia ja kannattavampia projekteja.

Tutustu Autodesk Construction Cloudin tuotteisiin

SVG Image
Assemble

Käsittele ja kysele BIM-tietoja sekä yhdistä niitä tärkeimpiin työnkulkuihin, mukaan lukien suunnittelukatselmukset, projektialoitukset, arvioinnit ja aikataulujen hallinta.

Lue lisää
SVG Image
BIM 360

Yhdistä projektiryhmät ja -tiedot, jotka auttavat vähentämään riskejä, parantamaan laatua ja toimittamaan projekteja ajallaan ja budjetissa.

Lue lisää
SVG Image
BuildingConnected

Lähetä tarjouspyyntöjä, arvioi toimittajien pätevyyttä ja tarkastele mahdollisuuksia valita oikea rakentaja oikeaan työhön joka kerta.

Lue lisää
SVG Image
PlanGrid

Yksinkertainen, tehokas rakennusohjelmisto, jonka avulla työryhmät voivat tehdä tehokasta yhteistyötä ja käyttää tietuejoukkoa millä tahansa laitteella.

Lue lisää
&nbps;
Quotation mark

"Autodesk Construction Solutions antaa meille näkyvyyden riskeihin sekä mahdollistaa paremman keskittymisen työhön. Käymme vähemmän reaktiivisia keskusteluja ja painotamme entistä enemmän keskeisiä suorituskykyilmaisimia, jotka voivat edistää jatkuvaa kehittymistä. Pelkkä haasteen tai ongelman yksinkertainen visualisointi auttaa meitä kiinnittämään siihen huomiota."

- Michael Murphy, Digital Construction Operations Manager, BAM Ireland

Tervetuloa verkottuneen rakentamisen aikakauteen

Tervetuloa uuden sukupolven verkottuneeseen rakentamiseen – oletko valmis liittymään joukkoomme?

Lue blogia

Rakentamisen keskeiset suorityskykyilmaisimet

Oletko toimialasi kehityksen tasalla projektien suunnittelussa ja toteutuksessa? Katso seitsemän keskeistä mitattavaa toimea.

Lataa e-kirja

Katso, miten Joeris ohjaa tietojen käyttöä rakennussuunnittelussa

Kattava suunnittelu on avain onnistuneisiin projekteihin. Tutustu siihen, miten Joeris käyttää tietoja suunnittelun ohjaamiseen ja menestyksen varmistamiseen.

Lue asiakaskertomus
&nbps;